sto·a |'stöa|
En la Grecia Antigua, era una galeria porticada que se abria al ágora, la plaza.
sto·a |'stöa|
A la Grecia antiga, era una galeria porticada que s'obria a l'àgora, la plaça.